Allah woh bhi waqt zamaney me laye ga Dhonday say bhi nishan na batil ka payega Khamo

Top