A song 4 SOMEONE SPECIAL

paglihoon

Newbie
Aug 12, 2008
2,249
253
0
27
HUh Chand PE
yeh song hum tabi shadi me lag de te hai jab shadi ki din dulhan ajathe hai...........

BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe

BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe.

oh mera khobsurat dulhan chand jassi hoon tum bismellah bool kar pao raku alllah tumhare shaat rahe.
oh mera khobsurat dulhan tum he hooon tum bismellah bool kar pao raku alllah tumhare shaat rahe.

mera musafir dulhan bohud sadiya ki baat mile hai ab kabhi be shaat nahi chole ga humhare.


BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe.

BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe.

MA mera khobsurat dulhan ka nazar utaro kisi ka nazar na lag jaye.

MA mera khobsurat dulhan ka nazar utaro kisi ka nazar na lag jaye.

Sab mein eik hai mere dulhan allah kisi ka nazar na lagye mera dulhan ko.


BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe.

BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe.

BISmellah bool kar pao rako oh khobsurat dulhan, allah tumhare shaat rahe.
 
Top